Microform

Lämpliga för mikro, frys, och take away. Lämplig till alla typer av livsmedel.
Temperatur upp till +100° C i 30 i minuter.

Livsmedelgodkänd enligt EU-direktiv 1935/2004/EU och 2023/2006/EU samt för plast
produkter EU förordning 10/2011 med efterföljande ändringar.

Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna
Kan lämnas på kommunala återvinningscentralen för energi eller materialåtervinning