DSC3225

Personlig och professionell service inom restaurang och storkök

WashTek hjälper restauranger och storkök med leverans, service och reparation av diskutrustning. Tack vare vår långa erfarenhet erbjuder vi dig en unik trygghet och service.

Utifrån våra servicebilar kan vi hjälpa dig snabbt på plats för att undvika driftstopp. Vårt mål är att du ska få den service du behöver – när du behöver den. Det betyder snabba leveranser och god tillgänglighet alla dagar i veckan.

WashTek består av ”tekniska säljare” med hög kompetens, där var och en har möjlighet att direkt avhjälpa fel och brister som påverkar diskresultatet.

DET DU BEHÖVER, NÄR DU BEHÖVER DET.

Kombinationen service och tillgång till ett stort reservdelslager göra att vi ofta direkt kan åtgärda fel och brister på diskutrustningen utan tidsödande återbesök. Har du oturen att råka ut för ett haveri kan vi hjälpa dig med ett snabbt maskinbyte då vi alltid har maskiner på lager. Det gäller också om du behöver uppdatera din befintliga utrustning eller komplettera den.

Tillsammans med vår underleverantör Diskbolaget, med 25 år av egen produktutveckling och tillverkning av diskkemikalier och doseringssystem, erbjuder vi kvalitetsprodukter som möter dagens miljökrav. Vi har ett brett sortiment och tillhandahåller även förbrukningsmaterial till kök och servering så som torkpapper, plast, städmaterial med mera.