Hållbar miljö både innanför och utanför väggarna

Det är viktigt för kommande generationer att vi lämnar minsta tänkbara avtryck i miljön och att vi kontinuerligt prioriterar förnyelsebara råvaror. Våra produkter håller hög kvalitet som motsvarar dagens krav.


WashTek arbetar tillsammans med Diskbolaget för en hållbar miljö både innanför som utanför väggarna. Vår verksamhet står under tillsyn av kommun, länsstyrelse och kemikalieinspektionen. Även Arbetsmiljöverket och andra tillsynsmyndigheter kontrollerar vår vardag. Huvuddelen av våra produkter består idag av Svanen-märkta produkter. Vår målsättning är att ytterligare förfina våra produkter och doseringssystem för att möta kommande miljökrav.

Vår fabrik samarbetar sedan många år direkt med världens giganter och ledande kemikalieleverantörer BASF, AKZO, DOW m.fl. Det ger oss möjlighet att ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya miljövänliga produkter. Våra produkter i använder i stor utsträckning moderna och beprövade komponenter bestående av stärkelse och sockerbaserade råvaror. Våra produkter följer EU-direktiven för tvätt och rengöringsmedel. Unikt för Diskbolaget är också den speciella tillverkningsprocess som gör att vi kan utnyttja exotermisk energi. Den återvinns för att sedan utnyttjas som uppvärmningsenergi i fastigheten. Produkterna MaxiBlock och MaxiDry tillhör det mest koncentrerade produkter och bidrar också till en mycket lägre transportkostnad. Minsta tänkbara mängd förpackningsmaterial per diskad back. Våra kapslar är transportgodkända och kan därför hanteras utan ytterligare onödigt skyddsemballage.