Grill & Ugnsrent

Kraftigt rengöring och avfettningsmedel för rengöring av ytor med stora mängder animaliska eller vegetabiliskt fett. Spraya på ett tunt lager med pumpflaska i koncentrat eller lösning. Låt medlet verka. Undvik målade ytor, lättmetaller och organiskt matrial. skura försiktigt med borste eller svamp, upprepa vid behov.

6,5 kg