Allrent

Allrent för daglig rengöring av alla tvättbara ytor såsom golv, vägar, målade ytor, kakel och sanitetsgods. Är svagt parfyrmerat. Svabbas, fukt eller våttorkas med eller utan eftersköljning.

4x5 liter