Maskindiskmedel Flytande MD-20

Miljöanpassat maskindiskmedel för automatisk dosering. Framtaget för att effektivt lösa alla förekommande beläggningar av fett, smuts och kallk. Anpassat för diskgods av glas, porslin, rostfritt och plast. Ej gods av lättmetall, aluminium eller deras legeringar.

12,5 kg