Klorskum

Klorbaserat rengöringsmedel med decinficerande och blekande verkan. Klorskum är ett kombinerat skummande och blekande desinfektiions- och rengöringsmedel för rengöring av produktionslokaler och utrustning inom livsmedelsindustrin. Lägg ut klorskum med skuminjektor och låt verka i minst 10 minuter.