Allrent

Allrent för daglig rengöring av alla tvättbara ytor såsom golv, vägar, målade ytor, kakel och sanitetsgods. Är svagt parfyrmerat. Svabbas, fukt eller våttorkas med eller utan eftersköljning.

4x5 liter

Test