Plastfilm

Filmen kan användas till förvaring av livsmedel. Dock bör filmen inte användas till rent fett, oljor och mat lagrad i olja. Antändningstemperaturer: Vid temperaturer -30°C till +40°C under obegränsad tid. Vid temperatur upp till + 70°C, max 2 timmar. Vid temperaturer upp till +100°C, max 15 minuter. PVC-film får inte användas i mikrovågsugn.