Rational Care-Tabs Tablett

Rational Care-Tabs Tablett

Används till alla SelfCooking Center som är producerade efter september 2008.

100 st