Kitchen clean

Spraya på ett tunt lager, låt verka i några minuter, skura försiktigt med en borste eller svamp, upprepa vid behov. Undvik målade ytor, aluminium, övriga lättmeraller och ytor av organiskt material.

10x750 ml