Tomkorgställ

Tomkorgställ

Används av diskaren för lagring av tomkorgar på högkant. Monteras med fördel på vägg över en sorteringshylla (Art. nr 650). Underlättar diskarens arbete genom att tomma diskkorgar finns tillgängliga på nära håll. Avsett för korgar 50x50 cm och 46x46 cm.

Dimension

Längder: 1136, 1679, 2222, 2765 samt 3308 mm
Djup: 480 mm
Höjd: 560 mm